تورهای فناوری

asli - Copy - Copy (3) (2)

از موثرترین برنامه‌ها در راستای توسعه فناوری بوده که سبب تعامل مستقیم، حضور در محیط و درک بهتر شرایط و ویژگی‌های تکنولوژی فیمابین طرفین عرضه و تقاضای تکنولوژی می‌گردد.

تورهای فناوری سال‌هاست که از سوی کشورهای توسعه یافته جهان در حال برگزاری بوده و دستاوردهای فوق العاده‌ای برای مجموعه‌های بهره‌مند از آنها داشته است. از آنجا که خلا چنین برنامه‌هایی با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و فناوری‌های نوین به وضوح در کشور احساس میشد، شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان به عنوان اولین و تنها مجری تخصصی این تورها پس از کسب مجوزهای لازم و جلب حمایت مراکز فناوری داخلی و خارجی، پیشگام در رفع این نیاز در سطح ملی شده است.

گزارش تور ابوظبی

نمایشگاه کامپیوتر هانوفر (CEBIT)