دومین نشست سرمایه گذاری فناوری

ySaqqwL8

نشست سرمایه گذاری فناوری در بهمن ماه سال ۹۸ برگزار شد . این نشست با اهداف شناسایی ، بررسی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری ۸ کشور اسلامی در محل پارک فناوری پردیس و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید .
گزارش برگزاری رویداد از لینک زیر در دسترس می باشد .

گزارش دبیرخانه TIM 2020